Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο

Το πρόγραμμα «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο», υλοποιήθηκε με συντονίστρια τη Διευθύντρια του σχολείου μας κ. Άννα Καραμπατσώλη, και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.

Η πράξη «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση για την ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού που συνδέουν το σχολείο με τον τόπο, τους φυσικούς πόρους, την παραγωγική ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και εν τέλει με το Μουσείο.

Υλοποιείται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και εφαρμόζεται στα Μουσεία που ανήκουν στο Δίκτυο Μουσείων του ΠΙΟΠ, στις ακόλουθες περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (Μουσείο Μετάξης), Θεσσαλία (Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα), Πελοπόννησος (Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού), Βόρειο Αιγαίο (Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου).

Το έργο «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο», απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Αξιοποιεί στο έπακρο τη βιωματική/διαδραστική διάσταση της άτυπης εκπαίδευσης που προσφέρει το Μουσείο, επιδιώκοντας να αποδείξει στο μαθητή ότι το μουσείο είναι ένας ζωντανός χώρος, μία εν δυνάμει προέκταση της σχολικής αίθουσας υπό το πρίσμα ότι χρησιμοποιεί τις γνώσεις  που αποκτά στο σχολείο για να κατανοήσει τη σημασία των εκθέσεων και των εκθεμάτων. Διαβάστε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.piop.gr/el/Programmes/Pafsanias.aspx

0:00
0:00