Σχολική Εφημερίδα

Τεύχος 1

Ιούνιος 2013

Υπεύθυνος καθηγητής, επιμέλεια κειμένων, επεξεργασία φωτογραφιών, ηλεκτρονική σελιδοποίηση: Χρίστος Μαβόγλου ΠΕ19

Φωτογραφίες: Κατερίνα Κακαρά-Καραμπατσώλη, Χρίστος Μαβόγλου ΠΕ19

Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί: Άννα Καραμπατσώλη ΠΕ02 (Δ/ντρια), Αργυρώ Γιαννακάρα ΠΕ12, Θανάσης Βοζίκης ΠΕ70

Τεύχος 2

Ιούνιος 2014

Υπεύθυνος καθηγητής, επιμέλεια κειμένων, επεξεργασία φωτογραφιών, ηλεκτρονική σελιδοποίηση: Χρίστος Μαβόγλου ΠΕ19

Φωτογραφίες: Χρίστος Μαβόγλου ΠΕ19

Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί: Άννα Καραμπατσώλη ΠΕ02 (Δ/ντρια), Αργυρώ Γιαννακάρα ΠΕ12, Γιάννης Δημουλάς ΠΕ08

Τεύχος 3

Ιούνιος 2015

Υπεύθυνος καθηγητής, επιμέλεια κειμένων, επεξεργασία φωτογραφιών, ηλεκτρονική σελιδοποίηση: Χρίστος Μαβόγλου ΠΕ19

Φωτογραφίες: Χρίστος Μαβόγλου ΠΕ19, Χρήστος Κακαβάς Β1, Κατερίνα Κακαρά Γ1, Σοφία Κανάκη Α1, Μελπωμένη Ρέτσα Β2, Ελίσα Τσιριμώκου Β4, Παναγιώτης Χρυσάγης Β4

Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί: Άννα Καραμπατσώλη ΠΕ02 (Δ/ντρια), Αργυρώ Γιαννακάρα ΠΕ12, Γιάννης Δημουλάς ΠΕ08, Βασιλική Ντόκου ΠΕ01

0:00
0:00